Proje Hakkında

Proje Başvuru Sahibi: T.C. Marmaris Belediyesi

Proje Ortağı: Marmaris – Köyceğiz - Datça Turizm Birliği (MARTAB)

Proje İştirakçileri:

 • Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği (ENVERÇEVKO)
 • Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübü
 • Marmaris Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü
 • TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu
 • GETOB (Güney Ege Turistik Otelciler Birliği)

Proje Süresi: 18 Ay

Proje Hibe Oranı: % 75 (307.368,50 TL)

Proje Ekibi:  

 • Proje Koordinatörü: Marmaris Belediyesi Meclis Üyesi ve Marmaris Belediyesi
 • Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İsmet Kamil ÖNER,
 • Proje Koordinatör Yardımcısı: Marmaris-Köyceğiz-Datça Turizm Birliği  Şehir Plancısı –İhale, Satınalma ve Projelendirme Sorumlusu Ayça Asuman HACIMUSTAFAOĞLU,
 • Halkla İlişkiler, Tanıtım ve Pazarlama Uzmanı: Marmaris Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Marmaris-Köyceğiz-Datça Turizm Birliği Birlik Müdür Vekili Sedat KİRT,
 • Bilgi İşlem ve Teknoloji Kaynakları Uzmanı: Marmaris-Köyceğiz-Datça Turizm Birliği Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Evren ÖZKAN
 • Teknik Altyapı Uygulama Uzmanı:  Marmaris Belediyesi Fen İşleri ve İmar İşleri Müdürü Özgür HAN,

Projenin  Amacı ve Çıktıları:

Bölgenin, alternatif turizm olanaklarının ulaşılabilirliğinin ve çekiciliğinin, fiziki ve teknolojik altyapı çalışmaları ile yükseltilerek; dünyada yükselen bir eğilim olan bisiklet turizmi ile bölge turizminin mevsimlik ve coğrafi dağılımının iyileştirilmesi ve dış pazarlarda değişen tüketici tercihlerini de dikkate alarak, yeni potansiyel alanlar yaratılmasıdır.

Bu amaçla;

 • 710 kmlik bisiklet rotaları oluşturulması,
 • Bisiklet rotaları boyunca toplam 300 adet direk ve QR kodlu 800 adet yönlendirme levhası, 250 adet bisikletçi çıkabilir levhası ile işaretlemeler yapılması,
 • 250 adet bisiklet park yeri, 20 adet bilgilendirme panosu oluşturulması,
 • WEB sitesi ve cep telefonu aplikasyonları oluşturulması,
 • Bisiklet turizmini ve rotaları tanıtıcı rehber, broşür, harita vb. tanıtım materyallerinin hazırlanarak ulusal ve uluslar arası platformlarda tanıtımlarının yapılması,
 • Orta vadede EuroVelo (Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı) nun, ülkemize Yunanistan - Rodos - Marmaris üzerinden bağlanması için uygun zemin oluşturulması,
 • Proje kapsamında yapılan çalışmalar ile EuroVelo kriterlerine uygun altyapının hazırlanması hedeflenmektedir.